SİROMA 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi kapsamında Siroma Operasyonu Teknik Destek Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 27 Nisan tarihinde ilgili kurum, kuruluş ve paydaşların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya; proje kapsamındaki pilot iller Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Mersin, Manisa, Edirne,  Eskişehir ve Balıkesir Vali Yardımcıları, Avrupa Birliği Bakanlığı Temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticileri, İŞKUR, KOSGEP, ASO, operasyon koordinasyon birimi üyeleri ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.
 
Siroma 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek'in açılış konuşması ile başladı. Roman Strateji Belgesi ve bir IPA projesi olan “Siroma” hakkında bilgi veren Dr. Muhammet Örnek, proje sonuç alanlarında elde edilen kazanımların etkinliği ve yaygınlaştırılması için ilgili kurumların geri bildirimlerinin önemine değinerek 2015 Kasım ayında başlayan projenin hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
 
Ayrıca Pilot İllerin Vali Yardımcıları, hedef gruplara sunulan hizmetlerdeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek etkili koordinasyonun, paydaş kurumların projeyi sahiplenmelerinin ve sürdürülebilir iş birliğinin SİROMA Projesi hedeflerine ulaşmadaki önemine vurgu yaptılar.
 
Toplantının ikinci oturumunda Proje Koordinatörü ve Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Emre Ertekin, projenin 5 sonuç alanı temelinde güncel durum hakkında bilgileri katılımcılarla paylaşırken ayrıca yönlendirme komitesi üyelerinin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı. Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi kapsamında Siroma Operasyonu Teknik Destek Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı,  projenin son 6 ayında gerçekleştirilecek faaliyetler ve ulaşılacak sonuçlar hakkında yapılan bilgilendirmelerle sona erdi.Sonraki Sayfa: ''2005 yılında yüzde 21 olan kadın istihdamı oranını 2016 yılı itibariyle yüzde 28'e yükselttik''

Önceki Sayfa : AEP Formatör Eğitimi tamamlandı.