SİROMA istişare kurulu toplantısı düzenlendi.

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SIROMA) kapsamında, sosyal içerme istişare ekibi beşinci toplantısı gerçekleştirdi. İspanya çalışma ziyareti ve istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal koruma hakkında modüler rehberin ele alındığı toplantıda, faydalanıcı bakanlıkların ve paydaş kurumların temsilcileri, konu hakkındaki görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı. 
 
SİROMA Operasyon Koordinasyon Birimi adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı Emre Ertekin'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Sosyal İçerme İstişare Ekibi tarafından öncelikle SİROMA İspanya Çalışma Ziyareti Değerlendirme Raporu ele alınarak İspanya’da gözlemlenen deneyimlerin ve bu deneyimlerin Türkiye’de politika önerilerine ne gibi katkılarının olabileceğinin değerlendirilmesi yapıldı. 
 
Ayrıca toplantıda istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal koruma modüler rehberi hakkında  geri bildirim ve katkılar konusunda bilgilendirme yapıldı.
 
Toplantıda yapılan görüş paylaşımları ve yorumlar temelinde, iki belgenin nihai olarak SİROMA projesi tarafından tamamlanması konusunda görüş bildirildi.



Sonraki Sayfa: “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Müdahale Becerilerini Arttırma Hizmet İçi Eğitim Programı” Amasya’da gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : Aile Eğitim Programı kapsamında TBMM’de eğitim verildi.