Nesiller ve Aile Araştırması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Politika Daire Başkanlığı Türkiye’deki nüfus ve aile değişim konularını karşılaştırmalı uluslararası bir ölçekte araştırmak maksadıyla Generations&Gender Survey (GGS) projesini 2016 yılında başlamak üzere 3 yıllık aralıklarla aynı kişilere yönelik olarak gerçekleştirecektir. Generations&Gender Programı 19 Avrupa ülkesinden oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilen, nüfus ve aile değişimi konularını kapsayan ve bu ülkelerde uygulanan bir programdır.