Haberler

Türkiye Ergen Profili Araştırması Hazırlık Çalıştayı düzenlendi

Türkiye’de yaşayan ergenlerin psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan incelenmesini amaçlayan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Türkiye Ergen Profili Araştırması soru formunun iyileştirilmesi, farklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından soru formuna yönelik görüş ve beklentilerin paylaşılması amacıyla Başkent Öğretmenevinde bir çalıştay gerçekleştirildi.

Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi kapsamında düzenlenen programların üçüncüsü Kocaeli’de gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında Kocaeli ilinde istişare toplantısı ve eğitici eğitimi düzenlendi.

Tespit, Yönlendirme ve Vaka yönetimine İlişkin SHM’lerin Desteklenmesi Projesi Çalıştayı İstanbul’da başladı

Bakanlığımız ve UNICEF arasında imzalanan eylem planı çerçevesinde uygulanmaya başlanan Tespit, Yönlendirme ve Vaka yönetimine İlişkin SHM’lerin Desteklenmesi Projesi Çalıştayı, İstanbul’da başladı

İstanbul’da “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında program düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında İstanbul ilinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisine hazırlık çalışmaları kapsamında iki çalıştay gerçekleştirildi

Aile alanında bütüncül politikalar üretmek, hizmet sunan kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve kurumsal kapasitenin artırılmasında önceliklerin belirlenmesi ile politik planlamaların yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi” çalışmalarını başlattı.

Kırşehir’de Aile Eğitim Programı Kapsamında Eğitici Eğitimi düzenlendi

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 09-13 Nisan 2018 tarihlerinde AEP Eğitici Eğitimi Programı düzenlendi.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programı Antalya’da başladı

Aile ve Sosyal Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile iş birliği içinde yürütülen “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programı” Antalya’da başladı.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi 2. Aşaması İzmir’de düzenlenen istişare toplantısı ile başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Evlilik Öncesi Eğitim Programının ülke genelinde yaygınlaştırılması kapsamında İzmir’de “Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesi 2. Aşaması İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Burdur’da Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi verildi

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek” konulu eğitim verildi.

Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı II. İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi İzleme Değerlendirme Kurulu II. Toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Karaman’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.