Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programı Antalya’da başladı

Aile ve Sosyal Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile iş birliği içinde yürütülen “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Eğitim Programı” Antalya’da başladı.

Proje kapsamında Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 19 ilin sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan 60 meslek elamanına yönelik düzenlenen eğitim programı, UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl KULESSA ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri Nuruan’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmasında Karl Kulessa: “ Bugün, dünya çapında 60 milyon insan savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerinden zorla uzaklaştırılmış durumda. Bu insanlardan 22.5 milyonu göçmen olarak hayatlarına devam ediyor. Dünyanın en geniş göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan – 3.5 milyon - Türkiye’ye, gösterilen cömertlik ve ev sahipliği için minnet duygularımı sunmak istiyorum. Türkiye’nin göçmenlere yardım etmek için yaptığı muazzam yatırımlar tüm dünya için örnek teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak, Türk Hükümeti’nin, Suriyeli göçmenlere verilen sağlık hizmetlerine, eğitime ve koruyucu ve önleyici hizmetlere erişim konusunda yaptığı çalışmalarının son derece önemli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Kulessa konuşmasına “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile geliştirdiğimiz bu proje kapsamında, sosyal hizmetler merkezlerinin sunduğu hizmetlerinin desteklenmesi ve ek insan kaynakları, teçhizat ve mobil Sosyal Hizmetler Merkezleri ile hizmet kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında hizmete sunulacak 3 adet mobil sosyal hizmet merkezi türünün ilk örneği olarak da ayrıca önem taşımaktadır. Bu mobil sosyal hizmetler merkezleri ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin merkezlerinin olmadığı yerlere bu hizmetlerin ulaştırılması da sağlanacaktır. Ayrıca, göçmenler arasından işe alınarak “hizmet aracısı” görevi verilecek olan çalışanlar sayesinde, göçmenler ve sosyal hizmet merkezleri arasında bir köprü kurarak, sunulan hizmetlerden göçmenlerin faydalanması da bu projemizin yenilikçi yaklaşımlarındandır.” diye devam etti.

Genel Müdür Yardımcısı M. Mustafa Nuri Nuruan konuşmasında: “Bilindiği gibi Suriye’de 2011 yılı Mart ayında başlayan iç savaş, dünyayı yakın tarihte görülen en büyük insanlık dramı ve göç dalgasıyla karşı karşıya bırakmıştır. Zamanla küresel ölçekli bir krize dönüşen iç savaş, başladığı tarihten bugüne milyonlarca insanın yurdunu terk etmesi, binlerce insanın da bu göç sürecinde hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Bu göç dalgası ikinci dünya savaşından sonra yaşanan en büyük kitlesel göç olup, Türkiye bu kitlesel akından en çok etkilenen ve en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olmuştur. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak özel ihtiyaç sahibi Suriyelilerin koruyucu ve önleyici çalışmalar başta olmak üzere, bakanlığın tüm hizmet modellerinden faydalanmaları için çalışmaktayız. Bu konuda attığımız adımlardan birisi Suriyelilerin Bakanlığımızla ilk temas ettiği yerler olan Sosyal Hizmetler Merkezleri’nin güçlendirilmesidir. Bu çerçevede bugün aynı amaç doğrultusunda bir araya geldiğimiz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Sosyal Hizmet Merkezleri’nin Desteklenmesi Projesi’ni başlatmış bulunmaktayız. Proje ile Suriyelilerin yoğun yaşadığı 19 ilde 20 Sosyal Hizmet Merkezi ve 3 mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla halkımızla Suriyelilerin uyumlarının desteklenmesi, bireylerin güçlendirilmesi ve hassas grupların hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yetişkin, çocuk, engelli ve yaşlıdan oluşan yaklaşık 150.000 Suriyeliye ulaşılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Program UNFPA Program Yöneticisi Duygu Arığ’ın UNFPA Tanıtımı, UNHCR’dan Neşe Kılınçoğlu Trojan’ın Ulusal ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Genel Çerçevesi sunumu ile devam etti.

16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programında geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının (MEB, ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımızın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Program, Bilgi Üniversitesinden psikososyal destek alanında uzman akademisyenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerle devam edecek.


Sonraki Sayfa: Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi 2. Aşaması İzmir’de düzenlenen istişare toplantısı ile başladı

Önceki Sayfa : Kırşehir’de Aile Eğitim Programı Kapsamında Eğitici Eğitimi düzenlendi