Siroma Ulusal Çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

SİROMA Operasyonu Roman Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerinin Artırılması ve Kurumlar Arası Eş Güdümün Sağlanması Ulusal Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi
 
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) Operasyonu Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen Ulusal Düzeyde Koordinasyon Toplantısı 4-6 Nisan tarihlerinde on beş paydaş kurumun ve STK temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
 
İstanbul ve Mersin yerel çalıştayların başarıyla tamamlanmasının ardından merkezi düzeydeki ilgili kurum ve kuruluşların, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve konuyla ilgili eş güdüm sağlanması amacıyla düzenlenen toplantının ilk turuna projenin yararlanıcı kurumları olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile birlikte, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018) kapsamında görev atfedilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, TOKİ, TÜİK ve ayrıca yerel yönetimleri temsilen Türkiye Belediyeler Birliği ve üniversiteleri temsilen YÖK temsilcileri; sivil toplum temsilcileri olarak ise İstanbul ve Mersin’de düzenlenmiş olan yerel çalıştaylara katılım göstermiş Roman STK yetkilileri ve ilgili diğer STK’lardan temsilciler katılım sağladı.
 
Toplantıda SİROMA Projesi ve proje kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar tanıtıldıktan sonra İstanbul ve Mersin’de düzenlenen yerel çalıştaylar hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Yerel çalıştay sonucunda elde edilen sektörel değerlendirmeler, Roman Vatandaşlara yönelik sosyal içerme konusunda öne çıkan başlıca sorunlar, pilot illerdeki farklı temsilcilerin konuyla ilgili yorumları ve Roman Vatandaşlara yönelik sosyal içermenin iyileştirilebilmesi için hazırlanan taslak öneriler katılımcılarla ayrıntılı biçimde gözden geçirildikten sonra hem ulusal düzeydeki Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve Birinci Aşama Eylem Planı (2016-2018) hem de pilot iller tarafından geliştirilen yerel eylem planları merkezi kurumların temsilcilerine ayrıntılarıyla sunuldu ve yapılan çalışmalar hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri alındı.


Sonraki Sayfa: Aile Eğitim Programı kapsamında TBMM’de eğitim verildi.

Önceki Sayfa : Aile Eğitim Programı(AEP) Formatör Eğitimi başladı.