Bilim Serisi

Basılı Yayınlar

Bilim Serisi

1 - Türkiye aile bibliyografyası (kitaplar) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 328 s. (AAK; yayın no.1. Bilim serisi; 1)
2- 1950-1988 Köy ailesinde meydana gelen değişmeler.-Merter, Feridun.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990 , 251 s. (AAK; yayın no.2. Bilim serisi;2) 
3- Kınalızade Ali Çelebi'de aile ahlakı.-Öztürk, Hüseyin. .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 176 s . (AAK;yayın no.3. Bilim serisi; 3)
4- Cumhuriyet öncesinde Türk kadını (1839-1923).-KURNAZ, Şefika..-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 153 s. (AAK; yayın no.4. Bilim serisi; 4)
5- Aile yazıları / derl. Beylü Dikeçligil, Ahmet Çiğdem .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 5c. (AAK; yayın no.5. Bilim serisi; 5)

1.c. Temel kavramlar, yapı ve tarihi süreç (620 s.)
2.c. Kültürel değerler ve sosyal değişme  (522 s.)
3.cBirey,  kişilik ve toplum   (440 s.)
4.c. Evlilik kurumu ve ilişkiler   (590 s.)
6.cNüfus ve aile planlaması   (452 s.)

6- Milletlerarası özel hukukta çocuklara ilişkin kurallar.-Tiryakioğlu,Bilgin. .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 141 s. (AAK; yayın no.16. Bilim serisi; 6)
7- Çocukların korunmasına ilişkin milletlerarası sözleşmeler ve Türk hukuku.-Tiryakioğlu,Bilgin. .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 359 s.(AAK; yayın no.18.Bilim serisi;7)
8- Avrupa topluluğu ülkelerinde aile politikaları / derl.W.Dumon .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 205 s. (AAK;yayın no.69. Bilim serisi; 8)
9- Aile politikaları : karşılaştırmalı ülkeler panoraması .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 354 s. (AAK; yayın no.70)
10- Türk aile ansiklopedisi .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 3c, (AAK; yayın no.72. Bilim serisi; 11)

a) Türk aile ansiklopedisi-1
b) Türk aile ansiklopedisi-2
c) Türk aile ansiklopedisi-3

11- Sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk ailesi .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1992, 3c. (AAK; yayın no.71) 
a) Sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk ailesi-1
b) Sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk ailesi-2
c) Sosyo-kültürel değişme sürecinde Türk ailesi-3

12- Gecekondu kadınının kente özgü düşünce ve davranış geliştirme süreci.-Onat, Ümit. .-Ankara : Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1993, 262 s.( KSHM; yayın no.73)
13- Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi.-Bulut,Işıl. .- Ankara: Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı,1993, 158 s. ( KSHM; yayın no.74)
14- Gecekondularda ailelerarası geleneksel dayanışmanın çağdaş organizasyonlara dönüşümü/  Birsen Gökçe, F. Acar, Ayşe Ayata, İ. Özer, H. Uygun .- Ankara : Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı,1993, 503. ( KSHM; yayın no.75).
15- Bağımsız işyeri sahibi kadınların aile ve iş ilişkileri / Nilgün Çelebi, Belma Tokuroğlu, Aylin Baran .- Ankara: Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı,1993, 242 s.( KSHM; yayın no.76).
16- 1994 Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyon Raporları.- Ankara : Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1994 , 426s. (KSHM; yayın no:82)
17- Aile Kurultayı : ''Değişim sürecinde aile; toplumsal katılım ve demokratik değerler'' : 16-18 Kasım 1994.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1995, 1.c (AAK, yayın no:83)
18- Ailede çocuk eğitimi araştırması : (Aralık 1992-Aralık 1993) .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1995, 531 s. (AAK; yayın no.84)
19- Türkiye’de televizyon ve aile : Batmaz, Veysel. (elektronik hane, 1993-Aralık 1994).-Ankara: Aile Araştırma Kurumu, 1995, 277 s. (AAK; yayın no.85.)
20- Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları: (Aralık 1993-Aralık 1994) .- Ankara: Aile Araştırma Kurumu,1995, 321 s. (AAK; yayın no. 86)
21-Yurtdışına işgücü göçü ve parçalanmış aile.- Ankara: Aile Araştırma Kurumu,1996, 259 s.(AAK; yayın no. 95)
22- Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırmaları.-Arıkan, Çiğdem. .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1996, 324s. (AAK; yayın no.96)
23-Aile araştırma yöntemleri / Miller,Brent C. -çev.Dinçay Köksal .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1996, 136 s. (AAK; yayın no.97)
24- Part-time çalışmanın Türkiye’de kadın istihdamına etkisi.-Eser,Şenay..- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 163 s. (AAK; yayın no.98
25-Uyuşturucu madde kullanımının aile üstüne etkisi / haz. Dene Taner, Kültegin Ögel, Duran Çakmak.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 103 s. (AAK; yayın no.99)
26-Türk ailesinde adolesanların sorunları.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 584s. (AAK; yayın no.100)
27-Yüksek enflasyonun aile içi ilişkiler üzerinde etkisi / yay.haz. Erkan Öngel,  Eyüp Bedir,  Mevlüt Karakaya, Cem Kılıç, Belma Tokuroğlu .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 257 s. (AAK; yayın no.101)
28- Teorik esasları ve tatbikatları bakımından aile ödenekleri.-Kurtulmuş, Sevgi. .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 222 s. (AAK; yayın no.102)
29- Almanya’da Türk olmak.-Turan, Kadir..- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1997, 297 s. (AAK; yayın no.103)
30-Mesleklere göre aile araştırması : İşçi ailesi / proje ekibi : Vedat Bilgin, Mehmet Özden, Aydın Başbuğ,  Fetullah Akın,  İhsan Keleş, Berna Seyfeli.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 155 s. (AAK; yayın no.110))
31-Metropolde kariyer meslekleri ve aile yapısı temelinde yaşama tarzları: (Ankara örneği) /proje ekibi : Beylü Dikeçligil, Vehbi Başer, Suna Başak Avcılar, Alev Erkilet Başer, Emin Yaşar Demirci, Mualla Gülnaz Kavuncu .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 247 s. (AAK; yayın no.111)
32- Ekonomik hesaplamalarda bir birim olarak aile / proje grubu:  Mustafa Delican, Adem Esen, Ünal Çağlar, Veysi Seviğ, Sevgi Kurtulmuş, Recep Seğmen, Mahmut Bilen, Coşkun Çakır.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 348 s. (AAK; yayın no.112)
33- Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet / proje grubu : Kemal Gözmez, Bülent Bayat,  İhsan Sezal, Erol Göka, Ruhi Köse, Yusuf Ziya Özcan, Devran Kutlugün, Muzaffer Sarımeşeli, Koray Kentli, Davut Cavcav.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 311 s. (AAK; yayın no.113)
34-Türk ailesinin yaşadığı mekanlara/konutlara  ilişkin eğilimler / proje grubu: Saadettin Ökten, Hasan Şener, Cengiz Eruzun, Hüner Şencan, Yusuf Balcı .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1999, 3c. (AAK; yayın no.114)
35- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan terör nedeniyle göç eden ailelerin sorunları / proje ekibi: Ahmet Türkyılmaz,. Abdulhaluk Çay, B.Zakir Avşar, Mustafa Aksoy .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1998, 528 s. (AAK; yayın no.115)
36- I.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu :  ( 2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri ), 9-11 Mayıs 2001/ ed. Aliye Mavili Aktaş.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2001, 486 s. (AAK; yayın no.117)
37- I.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu : ( 2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri ), 9-11 Mayıs 2001: Bildiri Özetleri .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2001, 63 s.
38- Ailede eşler arası uyuma etki eden faktörlerin araştırılması.-Şener Arzu. .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2002, 184 s. (AAK; yayın no.118)
39-Alptekin, Kamil. 1974-1999 yılları arasında Türkiye’de tamamlanmış intiharların coğrafi yerleşim birimleri ve cinsiyetlere göre dağılımı.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2002, 117 s. (AAK; yayın no.119)
40- 2001 yılı aile raporu / yay.haz.İrfan Çayboylu.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2002, 405 s. (AAK; yayın no.120)
41- IV.Aile Şurası bildirileri: aile ve yoksulluk, 18-20 Mayıs 2004 /  ed.Rahime Beder Şen.- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2004, 679 s. (AAK; yayın no.122)
42- IV.Aile Şurası bildirileri: aile ve yoksulluk, 18-20 Mayıs 2004 .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 2004, 70 s. (AAK; yayın no.123)
43-Ailede çocuk eğitimi / yay.haz. .İrfan Çayboylu.- Ankara : Aile  ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2004, 291 s. (ASAGEM; yayın no.124)
44-Yaşlı ve aile ilişkileri araştırması :Ankara örneği / haz.Aylin Görgün Baran,Velittin Kalınkara, Neriman Aral, Galip Akın, Gülen Baran, Yasemin Özkan.- Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,  2005, 288 s. (ASAGEM; yayın no.127)
45-Almanya'da yaşıyan Türklerin aile yapısı ve sorunları araştırması ./yay. haz. Ahmet Rasim Kalaycı.- Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü , 2007, 160s. (ASAGEM; yayın no:129)
46-Ailelerin yaşam kalitelerini etkileyen bazı objektif ve subjektif göstergelerinin incelenmesi / haz. : Ayfer Aydıner Boylu, Günsel Terzioğlu.- Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2007, 216 s. (ASAGEM ; yayın no:130)
47- Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğin kuruluşuna ilişkin görüş ve düşünceleri.Türkarslan, Nesrin. Demirkan, Semra Yurtkuran. - Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2007, 175 s. (ASAGEM ; yayın no. 132)
48 - İnternet Kullanımı ve Aile Araştırması / yay. haz: Sadık Güneş.-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 262 s. (ASAGEM; yayın no. 133)
49 - Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı / yay. haz: Ahmet Rasim Kalaycı.-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 520 s. (ASAGEM; yayın no. 134)
50 - Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi / yay. haz: Özden Sezgin.-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 262 s. (ASAGEM; yayın no 135)
51- 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma / yay. haz: Emre Tevfik Çampınarı.- Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 191 s. (ASAGEM; yayın no 136)
52 - V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri” Bildirileri, 5 - 7 Kasım 2008 / yay. haz: A. R. Kalaycı, M. N. Nuruan, A. Çiftçi, R. B. Şen.- Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 384 s. (ASAGEM; yayın no 137)
53 - V. Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri” Komisyon Kararları, 5 - 7 Kasım 2008 / yay. haz: Sadık Güneş - Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 94. s. (ASAGEM; yayın no 138)
54-Yerinde Bilgi Edinme Projesi: Ülke Raporları/ yay. haz: M.Emin Sezgin.-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008, 316 s. (ASAGEM; yayın no 136)
55-Çocuklara  Yönelik Programlar ve Bu Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi Araştırması, yay. haz: Mustafa TURGUT-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, 258 s. (ASAGEM; yayın no 139)
56-Boşanma Nedenleri Araştırması/yay. haz: Dr.Nesrin TÜRKARSLAN-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, 165 s. (ASAGEM; yayın no 140)
57-Türkiye’de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi, yay. haz: Ahmet Rasim KALAYCI -Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, 283 s. (ASAGEM; yayın no 141)
58-Çocuk, Suç ve Sokak, yay. haz: Sadık GÜNEŞ-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, 166 s. (ASAGEM; yayın no 142)
59-Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü, yay. haz: Sadık GÜNEŞ-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010, 306 s. (ASAGEM; yayın no 144)
60- Türkiye'de Aile Değerleri Araştırması, yay. haz: Mustafa TURĞUT-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010, 365 s. (ASAGEM; yayın no 145)
61- Aile Yapısı Araştırması, yay. haz: Mustafa TURĞUT-Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010, 189 s. (ASAGEM; yayın no 146)
62- Türkiye'de Ergen Profili, yay. haz: Mustafa TURĞUT-Ankara: Aİle ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010, 276 s. (ASAGEM; yayın no 147)
63- Tek Ebeveynli Aileler, Yay. Haz.Ahmet Rasim KALAYCI- Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2011, 280 s. (ASAGEM; yayın no:148)