Eğitim Serisi

1- Ninni bebeğim ninni: ninni şiirleri antolojisi / haz. Mustafa Ruhi Şirin .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990, 115 s. (AAK; yayın no. 7)
2-Balıkçıl ile yengeç / Turgut Günay .- Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1990 
3-Türk müziği çocuk şarkıları , I-II .-Ankara : TC. Devlet Bakanlığı, 1990, 71s.
4-Anne hikayeleri / haz. Arif Ay .- Ankara:  TC. Devlet Bakanlığı, 1991, 694 s.
5- Bodur, Sait . Aile sağlığı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1991, 60 s. (AAK; yayın no. 13. Eğitim serisi; 2)
6- Çakmaklı, Kemal. Aileler için sosyal hizmet .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 207 s.(AAK; yayın no. 12. Eğitim serisi; 3)
7- Saint-Exupery, Antoine  De. Küçük prens /  çev: Fahrettin Aslan .-Ankara: Aile Araştırma Kurumu,  1991, 91 s. (AAK; yayın no. 15)
8-Ailenin Güçlenmesinde Aile Bireylerinin Sorumlulukları Paneli, 8 Mayıs 1991  Ankara /yay.haz.İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 52 s. (AAK; yayın no. 19. Eğitim serisi; 3)
9- Uzel, İlter. Ailenin diş sağlığı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 144 s. (AAK; yayın no. 20)
10- Evlilik ve Genç İnsan  Açıkoturumu,  9 Mayıs 1991 Ankara / yay.haz. İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 59 s. (AAK; yayın no. 20)
11- Aile Eğitimi Paneli, 10 Mayıs 1991 Ankara / yay.haz. İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 109 s.(AAK; yayın no. 22)
12-Hukuki Esasları ve Sosyo Ekonomik Yönleriyle Kısmi Çalışma Paneli, 7 Mayıs 1991 Ankara  /yay.haz. İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 127  s. (AAK; yayın no. 23)
13-Göçmen Aileleri ve Göç Olayı Paneli, 10 Mayıs 1991 Ankara  / yay.haz. İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 44 s. (AAK; yayın no. 24)
14- Yalsızuçanlar, Sadık. Mavi Kanatlı bir kuş : masallar.-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 92  s. (AAK; yayın no. 25)
15-Esen, Nüket. Türk romanında aile kurumu.-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1991, 256 s. (AAK; yayın no. 27)
17-Özyürek,Mehmet. - Görme yetersizliği olan çocuğu bağımsızlığa hazırlamak için ana baba rehberi .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 154 s. (AAK; yayın no. 87)
18-Serebral palsili (beyin felçli) çocuklar için aile rehberi  / Ayşe Ocakcı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu, 1995, 68 s. (AAK; yayın no. 88)
19-Başar, Nevin Eracar. - Bir otistikle yaşamak rehberi .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 150 s. (AAK; yayın no. 89)
20- Zihinsel özürlü bir çocuğum var / haz. Latife Bıyıklı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 38 s. (AAK; yayın no. 90)
21-İşitme engelli bir çocuğum var / haz. Latife Bıyıklı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 67 s. (AAK; yayın no. 91)
22-Bedensel özürlü bir çocuğum var / haz. Latife Bıyıklı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 51 s. (AAK; yayın no. 92)
23-Bir fidan büyüyor / haz. Latife Bıyıklı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 14 s. (AAK; yayın no. 93)
24-Paylaşmak istiyorum/ haz. Latife Bıyıklı .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1995, 39 s. (AAK; yayın no. 94)
25-21. Yüzyılın eşiğinde örf ve adetlerimiz :  (Türk töresi) .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1997, 204 s. (AAK; yayın no. 104)
26- Televizyondaki şiddet ve müstehcenliğin çocuk ve aile üzerindeki etkisi .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  1998, 29 s. (AAK; yayın no. 108)
27- Aile mahkemeleri : panel, 11 Mart 2003 Ankara .-Ankara : Aile Araştırma Kurumu,  2003, 47 s. (AAK; yayın no. 121)
28- Ailenin sağlık eğitimi /  yay.haz. İrfan Çayboylu .-Ankara : Aile ve Sosyal  Araştırmalar Genel Müdürlüğü,  2004, 200 s. (ASAGEM; yayın no. 125)
29-Aile rehberi / yay haz. Ali Çiftçi, İbrahim Biçici.- Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,  2005, 96 s. (ASAGEM; yayın no. 126)
30-Aile eğitim rehberi ( 7 kitap ) /  yay. haz. Ahmet Rasim Kalaycı.- Ankara : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2006 , (ASAGEM; yayın no. 128)

1.k.  Görme özürlüler   94 s.
2.k.  Ortopedik Özürlüler  86 s.
3.k.  Zihinsel özürlüler  109 s.
4.k.  Dil ve konuşma özürlüler  64 s.
5.k.  Ruhsal ve duygusal özürlüler  91 s.
6.k.  İşitme  özürlüler   85 s.
7.k.  Süreğen hastalıklar  101 s